Přihlásit | Registrovat        

CZECHELON HELP

Autor: Kris Tučková
Poslední aktualizace: 18.01.2012

Drazí czechelon a fans,

nerada se na vás obracím s touto žádostí, ale bohužel nemohu jinak. Czechelon v minulosti jen vzkvétal a důkazem toho je více jak 1300 lidí, kterým se líbí Czechelon profil na facebooku. Czechelon na každém koncertu, kterého se zúčastnil, předal dary klukům, na kterých jsme se podíleli i vy. Také webové stránky zaznamenaly zásadní změnu (krom toho, že jsou opět v provozu ;) Pořádají se srazy a dokonce se nám povedlo vytvořit originální Czechelon eshop a zprostředkováváme objednávky z oficiálního eshopu.
Problémem však bohužel zůstává finanční stránka věci. Na prodeji z Czechelon merche a prostřednictvím Mars store, obdrží Czechelon pouze minimální finanční prostředky, které jsou poté z větší části použity na dárky pro kluky.
Proto bych vás ráda požádala o pomoc. V dohledné době musíme zaplatit za hosting, doménu a tvorbu těchto stránek.

Pokud tedy máte pocit, že naše práce stojí za příspěvek, prosím zašlete ho na 2400273533/2010 Fio Banka VS 9999 nebo na paypal czechelon@gmail.com

Případným dárcům z celého srdce děkujeme, a pokud budou mít zájem, můžeme jejich jména uveřejnit na webu.

----------------

Dear czechelon and fans,


I didn’t even want to send this request, but unfortunately I cannot do anything else. Czechelon is growing pretty fast and an evidence of that is more than 1300 likes of Czechelon facebook page. Czechelon gave gifts to the boys on each concert it attended, most of you participated. Also website had some changes (except that they are working again;) meetings are held, and we even managed to create original Czechelon merch and we are arranging orders from an official e-shop.
Unfortunately, the problem remains and it’s a financial side. Profits from sale via Czechelon merch and Mars store are minimal. These money are then largely used for gifts for boys.
Therefore I would like to ask you for help. In the foreseeable future we have to pay for hosting, domain, and the creation of this site.


So if you feel that our work is a contribution, please send some money to 400273533/2010 Fio Bank VS 9999 or paypal czechelon@gmail.com


We would like to thank to potential donors, and if they have an interest, we will publish their names on the web.

 

Děkujeme Markétě Poulové, Markétě Nachtmannové, Daniele Manderlové, Zuzaně Javůrkové a Markétě Tolarové za příspěvky ...Kontakty | Webmaster | © 2011 Czechelon.com